Dąbrowska, M. (2012). Poznańska „Kultura" (1936-1939). Między literaturą i katolicyzmem. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 301–332. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.13