Nosek, E. M., & Stępiński, J. (2011). Badania metaloznawcze poznańskiego miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 77-103. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.7