Szczepaniak, M. (2011). Między archidiecezją poznańską a prałaturą pilską Casus księdza Linusa Freyera. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 113–141. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.8