Rybacki, R. (2011). Rok 1968 w działalności duszpasterskiej arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 211–230. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.12