Dąbkowska, M. (2010). Poreformacki kościół pw. św. Michała Archanioła w Choczu.Dzieje, architektura i organizacja przestrzeni sakralnej, problematyka konserwatorska. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 53–65. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.3