Pukianiec, M. (2010). Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 83–98. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.5