Taisner, R. (2010). Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 99-136. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.6