Szczepaniak, M. (2010). Nominacja biskupia księdza Karola Radońskiego i jej kontekst prasowy. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (5), 173–194. https://doi.org/10.14746/e.2010.5.9