Czyżak, M. (2009). Mikołaj Grosman (ok. 1380-1442), pleban w Waliszewie, ductor laborum ecclesiae sanctae Trinitatis w Gnieźnie. Przyczynek do średniowiecznej biografistyki. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 47–69. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.2