Weiss, A. (2009). Listy biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego z lat 1796-1798 do Jana Chrzciciela Albertrandiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 71–101. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.3