Biesiada, J. (2009). Programy katolickie w Radiu Poznańskim (1927-1933) i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933-1939). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (4), 263-314. https://doi.org/10.14746/e.2009.4.9