WILCZYŃSKI, L. Ordynariat Arcybiskupi w Poznaniu i Kancelaria Prymasa Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 1, p. 261-274, 1 lis. 2018.