FĄKA, M. Dzieje okupacyjne Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 1, p. 275-292, 1 lis. 2018.