WILCZYŃSKI, L. Kazimierz Karłowski: Z DZIEJÓW ELEKCJI KAPITULNEJ ARCYBISKUPÓW GNIEŹNIEŃSKICH I POZNAŃSKICH W LATACH 1821-1925. Tekst przejrzał, poprawił oraz posłowiem opatrzył Marian Fąka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały, t. 49. Poznań 2002 ss. 208. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, [S. l.], n. 1, p. 304–306, 2018. DOI: 10.14746/e.2003.1.19. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/e/article/view/15248. Acesso em: 31 sty. 2023.