ZIELIŃSKI, Z. Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 2, p. 343-350, 1 lis. 2018.