KOCZERSKA, M. Marta Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448. Poznań 2003, ss. 448. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały. Tom 64. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, [S. l.], n. 2, p. 371–375, 2018. DOI: 10.14746/e.2006.2.18. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/e/article/view/15434. Acesso em: 1 luty. 2023.