CZYŻAK, M. Marcin syn Pawła z Gołocic (zm. 1448) – wikariusz katedry i notariusz kapituły gnieźnieńskiej, archidiakon i oficjał pomorski, skryptor kanonu mszalnego. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 11, p. 49-65, 15 paź. 2018.