BRZEZIŃSKI, M. Sanktuaria archidiecezji poznańskiej – rola, zadania, znaczenie. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 11, p. 303-319, 15 paź. 2018.