WILCZYŃSKI, L. Pobór kleryków do wojska jako forma represji władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego. Alumni-żołnierze archidiecezji poznańskiej. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 12, p. 173-207, 15 paź. 2018.