SKIERSKA, I. Ogłoszenia parafialne w późnośredniowiecznej Polsce*. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 10, p. 23-42, 1 lis. 2018.