LEWANDOWSKI, I. Wątki religijne w twórczości i życiu Klemensa Janickiego (1516-1543). Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 13, p. 7-26, 15 grudz. 2018.