FILIPIAK, A. Pojęcie matetyki we współczesnym dyskursie pedagogicznym i katechetycznym. Zarys problematyki. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 13, p. 203-223, 15 grudz. 2018.