SPRENGER, M. Relikty wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. Ślady przeszłości na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 7, p. 23-46, 1 sty. 2012.