KRZYŚLAK, B. Kościół św. Jana Ewangelisty w Bralinie. Przyczynek do dziejów ewangelickiej architektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 7, p. 155-174, 1 sty. 2012.