TAISNER, R. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, n. 5, p. 99-136, 1 sty. 2010.