Weiss, Anzelm. 2018. „Filadelfia Wielkopolskiego duchowieństwa Diecezjalnego Z Roku 1777”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 1 (listopad), 97-126. https://doi.org/10.14746/e.2003.1.4.