Fąka, Marian. 2018. „Dzieje Okupacyjne Kapituły Metropolitalnej W Poznaniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 1 (listopad), 275-92. https://doi.org/10.14746/e.2003.1.15.