Kaczmarek, Krzysztof. 2018. „Alicja Szulc: KLASZTORY FRANCISZKAŃSKIE W ŚREDNIOWIECZNEJ WIELKOPOLSCE”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 1 (listopad):293-99. https://doi.org/10.14746/e.2003.1.16.