Kóčka-Krenz, Hanna. 2018. „Pochówki królewskie W Katedrze poznańskiej”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 2 (listopad), 39-56. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.3.