Lange, Magdalena. 2018. „Fundacja I działalność kapituły Kolegiackiej świętego Jakuba Apostoła W Głuszynie Od Roku 1296 Do początku XVI Wieku”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 2 (listopad):57-98. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.4.