Zieliński, Zygmunt. 2018. „Polityczne I kościelne Ramy życia I działalności Arcybiskupa Antoniego Baraniaka”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 2 (listopad), 343-50. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.14.