Czyżak, Marta. 2018. „Marcin Syn Pawła Z Gołocic (zm. 1448) – Wikariusz Katedry I Notariusz kapituły gnieźnieńskiej, Archidiakon I Oficjał Pomorski, Skryptor Kanonu Mszalnego”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 11 (październik):49-65. https://doi.org/10.14746/e.2016.11.2.