Wolniewicz, Marian. 2018. „Ze Wspomnień O księdzu Teodorze Korczu Pierwszym Proboszczu W Gorzycach Wielkich”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 11 (październik):283-302. https://doi.org/10.14746/e.2016.11.10.