Tomczak, Salezy Bogumił. 2018. „Mowa Przy pożegnaniu Wielebnych OO. Reformatów We Wronkach wygłoszona Przez księdza Wincentego Kałkowskiego. Reprint źródła I Komentarz”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 12 (październik):101-31. https://doi.org/10.14746/e.2017.12.3.