Wilczyński, Leszek. 2018. „Pobór kleryków Do Wojska Jako Forma Represji władz Komunistycznych Wobec Kościoła Katolickiego. Alumni-żołnierze Archidiecezji poznańskiej”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 12 (październik), 173-207. https://doi.org/10.14746/e.2017.12.6.