Skierska, Izabela. 2018. „Ogłoszenia Parafialne W późnośredniowiecznej Polsce*”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 10 (listopad), 23-42. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.2.