Woźniak-Raciborska, Monika. 2018. „Predella Z Przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli. Zagadnienie pierwowzorów Graficznych Warsztatu Tryptyku Z Szamotuł. Ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego W Poznaniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 10 (listopad):43-112. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.3.