Kronthal, Arthur. 2018. „Z Prehistorii Muzeum Archidiecezjalnego W Poznaniu Ein Unbekanntes Posener Museum”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 10 (listopad):193-205. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.7.