Neumann, Piotr Franciszek. 2018. „Wspomnienie O Matce Joannie Marii Korytko (1887-1958) Przyczynek Do Historii poznańskich Karmelitanek Bosych”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 10 (listopad):285-385. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.10.