Lewandowski, Ignacy. 2018. „Wątki Religijne W twórczości I życiu Klemensa Janickiego (1516-1543)”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 13 (grudzień), 7-26. https://doi.org/10.14746/e.2018.13.1.