Prokop, Krzysztof R. 2014. „Gnieźnieńska „genealogia" biskupów Ziem Polsko-Litewsko-Ruskich. Wokół Prałatów I kanoników Katedry Metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 9 (styczeń):41-90. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.3.