Pawlak, Paweł, i Paulina Wesołowska. 2014. „Nowe Badania Archeologiczne Na Śródce W Poznaniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 9 (styczeń):109-26. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.5.