Szczepaniak, Maciej. 2014. „Wydział Teologiczny W Poznaniu (1919-1922) W świetle archiwaliów watykańskich”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 9 (styczeń):223-36. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.9.