Kusztelski, Andrzej. 2013. „Monachomachia poznańska. Kontrowersje bernardynów poznańskich Z Franciszkanami W Drugiej połowie XVII Wieku”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 8 (styczeń):41-62. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.3.