Antowska-Gorączniak, Olga. 2013. „Szczyt kościoła Najświętszej Marii Panny Na Ostrowie Tumskim W Poznaniu. Budowa, Ikonografia, źródła Archeologiczne”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 8 (styczeń):125-39. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.6.