Lenort, Feliks. 2013. „„Gazeta Kościelna« (1843-1849) I „Tygodnik Kościelny» (1850), Czyli Druga I Trzecia Inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 8 (styczeń):207-35. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.9.