Krucki, Łukasz. 2013. „Jana Onufrego Gorczyczewskiego Panegiryk Na okoliczność przyjęcia Paliusza Przez Arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 8 (styczeń):317-30. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.12.