Czyżak, Marta. 2012. „Michał Koza, Syn Andrzeja Z Domasławia, Pleban W Słupcy W Latach 1439-1447. Wypisy Z Akt Oficjalatu gnieźnieńskiego”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 7 (styczeń):7-21. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.1.