Sprenger, Magdalena. 2012. „Relikty wczesnośredniowiecznych Umocnień Obronnych. Ślady przeszłości Na Ostrowie Tumskim W Poznaniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 7 (styczeń), 23-46. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.2.