Zając, Paweł. 2012. „Dorobek Kulturalny cystersów obrzańskich Przy końcu XVIII W. Oraz Cysterskie Archiwalia, rękopisy I Druki Zachowane W Klasztorze W Obrze”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 7 (styczeń):83-104. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.4.